Where is Englebert

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Department for Humpadinking fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Department for Humpadinking,

Where is Englebert the pop-icon. On tour?

Yours faithfully,

harry potter