What kind of a nose do you have also 1316419522.57?

Bob Smith made this Rhyddid Gwybodaeth request to Geraldine Quango

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Geraldine Quango fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear also GeraldineQuango,

My nose is round at the end.Yours?

Yours faithfully,

George Brown 1316419522.57