What kind of a nose do you have also 1316421208.06?

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Geraldine Quango fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Bob Smith

KJHKJHKJh kjh kjh sdkfjh sdkjfhKJHKJHKJh kjh kjh sdkfjh sdkjfh1316421208.06