What kind of a nose do you have also 1316419838.04?

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Geraldine Quango fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Bob Smith

Dear also GeraldineQuango,

My nose is round at the end.Yours?

Yours faithfully,

George Brown 1316419838.04