What is Humpadinking?

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Department for Humpadinking fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Department for Humpadinking,

Could you please explain what does humpadinking mean?

Yours faithfully,
Long Nose