What is Humpadinking?

Mag made this Rhyddid Gwybodaeth request to Department for Humpadinking

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Department for Humpadinking fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Department for Humpadinking,

Could you please explain what does humpadinking mean?

Yours faithfully,
Long Nose