What has the albatros been telling you???

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Department for Humpadinking fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

George R.R. Martin

Dear Department for Humpadinking,

I think the albatross is not to be trusted. It seems kind of shady.

Yours faithfully,

George R.R. Martin