Testtt

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Department for Humpadinking fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Valentin I Aitken

Dear Department for Humpadinking,

Test test test. Test.

Yours faithfully,

Valentin I Aitken