Test for fix my problem

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Demo District Council fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Demo District Council,

Please answer this test questions.

Yours faithfully,

Soheil

Dear Demo District Council,

eeee

Yours faithfully,

Soheil