Single private request

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Cyngor Caerdydd fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Gareth @ mySociety

Dear Cardiff Council,

Cime statistics by ward level for Wales 2021

Yours faithfully,

Gareth @ mySociety