Recycle bins in the western metropolitan area

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Cyngor Caerdydd fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Cardiff Council,

I would like to request for the following information:
- The number of recycle bins supplied to the western metropolitan area in March 2020
- The recycle bins suppliers' information
- The specific areas recycle bins were supplied in the western metropolitan areas in that month.

Yours faithfully,

Jim Pearson