Rateable Value

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Demo District Council fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Hart District Council,

Please can you provide a list of non-domestic rates assessments in
your authority area in excess of £6,000 Rateable Value detailing
the company name, hereditament address including postcode and
Rateable Value.

Yours faithfully,

Simon Smith