Must I be logged?

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Aberdeenshire Council fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Aberdeenshire Council,

seems I don't so then how would pe spam prevented?

Yours faithfully,

j doe