How much did the new office carpet cost?

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Demo District Council fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Demo District Council,

Please tell me how much money you spent on the new carpet that was put down last December.

Yours faithfully,

Dave Tester