How much did the councillor's new car cost?

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Demo District Council fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Demo District Council,

I'd like to know how much money you spent on the new car that the councillor uses to drive to meetings.

Yours faithfully,

Dave Tester