Hello

Mae'r ymateb i'r cais hwn wedi cael ei oedi. Yn ôl y gyfraith, dylai Demo District Council fel arfer wedi ymateb yn brydlon a erbyn (manylion)