FOI Administration Info

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Tewkesbury Borough Council fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Tewkesbury Borough Council,

I would like to make an FOI request for the following pieces of information:

1. How many people are employed to deal with FOI?
2. What is the budget for administering FOI?
3. Do you use case management software for FOI? If so, which one?
4. Do you publish a disclosure log?

If not all information is available, please treat questions individually.

Yours faithfully,

Alex Parsons