Fix it

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Demo District Council fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Valentin I Aitken

Dear Demo District Council,

Dear council. Test test test.

Yours faithfully,

Valentin I Aitken