Email format

Richard Hunt made this Rhyddid Gwybodaeth request to Mailinator Authority

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Mailinator Authority fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Mailinator Authority,

What does the email look like which i send to you?

Yours faithfully,

Richard Hunt