Docs

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Derby City Council fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Derby City Council,

I would like documents pertaining to the meeting held on the 12th of may 2022 in city council. What I would like are the transcripts/meeting notes of the meeting

Yours faithfully,
Josh