Complaints at leisure centres in Hart.

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Demo District Council fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Hart District Council,

Please may I find out how many complaints were reported to Hart
District Council about Frogmore Leisure Centre in Yateley and Hart
Leisure Centre in Fleet please?
Can I have the figures separate from each venue please?
Can I also find out what the complaints were and how they were
resolved?

The period of complaints would be for the last 3 years.

Yours faithfully,

Laura Nightingale