ASD asd asd

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Geraldine Quango fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Bob Smith

Dear Geraldine Quango,

asd asd asd

Yours faithfully,

asd asd sfda sadf sadf

Gadawodd Bob Smith anodiad ()

What is an ASD? Never heard of it.