Awdurdodau cyhoeddus

Cafwyd hyd i 43 awdurdod cyhoeddus yn dechrau gyda(g) 'C'

Gelwir hefyd Calderdale Council.
1 cais.
Gelwir hefyd Edinburgh City Council.
1 cais.
Gelwir hefyd City of London.
1 cais.
Gelwir hefyd Conwy Council.
1 cais.
4 cais.
Gelwir hefyd Cyngor Fynwy.
1 cais.

Methu dod o hyd i'r un sy eisiau arnoch?