Awdurdodau cyhoeddus

Cafwyd hyd i 419 awdurdod cyhoeddus

Gelwir hefyd Dudley Metropolitan Borough Council.
1 cais.
Gelwir hefyd East Herts District Council.
1 cais.
Gelwir hefyd ESCC.
1 cais.
1 cais.
1 cais.
1 cais.
Gelwir hefyd Gateshead Council.
1 cais.
Gelwir hefyd GCC.
1 cais.
1 cais.
Gelwir hefyd Knowsley Council.
1 cais.

Methu dod o hyd i'r un sy eisiau arnoch?