Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Iechyd Gwladol Felindre

A part of the National Health Service a rhan o'r GIG yng Nghymru

Velindre NHS Trust runs the Velindre Cancer Centre. The organisation is sometimes referred to as 'Velindre'.
Velindre hosts a number of all-Wales services: Welsh Blood Service.

Ceisiadiau Rhyddid Gwybodaeth a wnaethpwyd gan ddefnyddio'r wefan hon

Nid oes neb wedi gwneud unrhyw geisiadau Rhyddid Gwybodaeth i Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Iechyd Gwladol Felindre drwy ddefnyddio'r wefan hon eto.