Wycliffe Hall, Oxford

An Oxford college or permanent private hall, a elwir hefyd yn Wycliffe Hall

Ceisiadiau Rhyddid Gwybodaeth a wnaethpwyd gan ddefnyddio'r wefan hon

Nid oes neb wedi gwneud unrhyw geisiadau Rhyddid Gwybodaeth i Wycliffe Hall, Oxford drwy ddefnyddio'r wefan hon eto.