Welsh Local Government Association

An association of public authorities, a elwir hefyd yn WLGA

This authority is not subject to FOI law, so is not legally obliged to respond (manylion).

The WLGA is not subject to FOI. Name in Welsh: Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Ceisiadiau Rhyddid Gwybodaeth a wnaethpwyd gan ddefnyddio'r wefan hon

Nid oes neb wedi gwneud unrhyw geisiadau Rhyddid Gwybodaeth i Welsh Local Government Association drwy ddefnyddio'r wefan hon eto.