WJEC

An exam board

Formal name: WJEC CBAC Ltd

This exam board is not formally subject to the Freedom of Information Act. We list it here because we think it should be.

Ceisiadiau Rhyddid Gwybodaeth a wnaethpwyd gan ddefnyddio'r wefan hon

Nid oes neb wedi gwneud unrhyw geisiadau Rhyddid Gwybodaeth i WJEC drwy ddefnyddio'r wefan hon eto.