Welsh Ambulance Services NHS Trust

A part of the National Health Service, rhan o'r GIG yng Nghymru and a provider of the NHS 111 service

Welsh Ambulance Services NHS Trust provides emergency ambulance transport services across Wales. The organisation is sometimes referred to by the acronym 'WAST'.
WAST hosts a number of all-Wales services: NHS Direct Wales.

Ceisiadiau Rhyddid Gwybodaeth a wnaethpwyd gan ddefnyddio'r wefan hon

Nid oes neb wedi gwneud unrhyw geisiadau Rhyddid Gwybodaeth i Welsh Ambulance Services NHS Trust drwy ddefnyddio'r wefan hon eto.