Ushaw College

A Durham college a a body that is now defunct

Ushaw College is a former Licensed Hall of Residence of Durham University. It closed as an academic college in June 2011.

Nid yw'r awdurdod hwn yn bodoli bellach, felly ni allwch wneud cais iddo.