University Alliance

A group of universities a an association of public authorities

This authority is not subject to FOI law, so is not legally obliged to respond (manylion).

University Alliance is not subject to FOI.

Ceisiadiau Rhyddid Gwybodaeth a wnaethpwyd gan ddefnyddio'r wefan hon

Nid oes neb wedi gwneud unrhyw geisiadau Rhyddid Gwybodaeth i University Alliance drwy ddefnyddio'r wefan hon eto.