Trinity University College

A university college a a body that is now defunct

On 18th November 2010, the College became part of the University of Wales Trinity St David.

Nid yw'r awdurdod hwn yn bodoli bellach, felly ni allwch wneud cais iddo.