Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru Cyfyngedig

A railway company, a elwir hefyd yn TrC Trenau

Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru Cyfyngedig yw gweithredwr gwasanaethau rheilffyrdd brand 'Trafnidiaeth Cymru' yng Nghymru a rhannau o Loegr.

Mae'r cwmni hwn yn is-gwmni sy'n eiddo llwyr i Trafnidiaeth Cymru, cwmni sy'n eiddo i Gweinidogion Cymru.

Daeth y corff hwn ar waith ar 7 Chwefror 2021[1,2], gan ddisodli'r gweithredwr blaenorol, Gweithrediadau Keolis Amey Limited (a wnaeth fusnes fel Gwasanaethau Rheilffordd Trafnidiaeth i Gymru)

Ceisiadiau Rhyddid Gwybodaeth a wnaethpwyd gan ddefnyddio'r wefan hon

Nid oes neb wedi gwneud unrhyw geisiadau Rhyddid Gwybodaeth i Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru Cyfyngedig drwy ddefnyddio'r wefan hon eto.