The Tribunals Service

An executive agency a a body that is now defunct

From 1 April 2011, Her Majesty's Courts Service and the Tribunals Service integrated to form Her Majesty's Courts and Tribunals Service.[1]

Nid yw'r awdurdod hwn yn bodoli bellach, felly ni allwch wneud cais iddo.