Geraldine Quango

Awdurdod cyhoeddus, a elwir hefyd yn TGQ

Cais 535