Transport for Greater Manchester

A passenger transport executive, a elwir hefyd yn TfGM

Before 1st April 2011, TfGM was known as Greater Manchester Passenger Transport Executive.

Ceisiadiau Rhyddid Gwybodaeth a wnaethpwyd gan ddefnyddio'r wefan hon

Nid oes neb wedi gwneud unrhyw geisiadau Rhyddid Gwybodaeth i Transport for Greater Manchester drwy ddefnyddio'r wefan hon eto.