St John's College, Oxford

An Oxford college or permanent private hall, a elwir hefyd yn St John's College

Ceisiadiau Rhyddid Gwybodaeth a wnaethpwyd gan ddefnyddio'r wefan hon

Nid oes neb wedi gwneud unrhyw geisiadau Rhyddid Gwybodaeth i St John's College, Oxford drwy ddefnyddio'r wefan hon eto.