Somerset West and Taunton Council

A local council, an Upper Tier Local Authority and corff sy'n gyfrifol am briffyrdd

Somerset West and Taunton Council was formed on 1 April 2019[1, 2], merging the former Taunton Deane Borough and West Somerset District Councils.

Ceisiadiau Rhyddid Gwybodaeth a wnaethpwyd gan ddefnyddio'r wefan hon

Nid oes neb wedi gwneud unrhyw geisiadau Rhyddid Gwybodaeth i Somerset West and Taunton Council drwy ddefnyddio'r wefan hon eto.