Y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr

A public corporation, a elwir hefyd yn SLC

Ceisiadiau Rhyddid Gwybodaeth a wnaethpwyd gan ddefnyddio'r wefan hon

Nid oes neb wedi gwneud unrhyw geisiadau Rhyddid Gwybodaeth i Y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr drwy ddefnyddio'r wefan hon eto.