Senedd Cymru

Senedd neu gynulliad cenedlaethol, a elwir hefyd yn Senedd

Ar 6 Mai 2020 newidodd enw Cynulliad Cenedlaethol Cymru i Senedd Cymru neu Welsh Parliament, ac fe'i gelwir yn Senedd yn gyffredinol.[1]

Mae'r Senedd yn gorff deddfu, ac mae'n gallu deddfu ar gyfer Cymru (ynghyd â'r pŵer i amrywio trethi) [2]. Mae'r Senedd hefyd yn craffu ar waith Llywodraeth Cymru (Rhestrir Llywodraeth Cymru ar wahân ar WhatDoTheyKnow)

Ceisiadiau Rhyddid Gwybodaeth a wnaethpwyd gan ddefnyddio'r wefan hon

Nid oes neb wedi gwneud unrhyw geisiadau Rhyddid Gwybodaeth i Senedd Cymru drwy ddefnyddio'r wefan hon eto.