Royal Pharmaceutical Society of Great Britain

Relating to health / social care

This authority is not subject to FOI law, so is not legally obliged to respond (manylion).

The Royal Pharmaceutical Society ceased being subject to FOIA on 27th September 2010 when its regulatory role passed to the General Pharmaceutical Council.

Nid yw cyfraith Rhyddid Gwybodaeth yn berthnasol i'r awdurdod hwn, felly ni allwch wneud cais iddo.

Ceisiadiau Rhyddid Gwybodaeth a wnaethpwyd gan ddefnyddio'r wefan hon

Nid oes neb wedi gwneud unrhyw geisiadau Rhyddid Gwybodaeth i Royal Pharmaceutical Society of Great Britain drwy ddefnyddio'r wefan hon eto.