Rhondda Cynon Taff Local Health Board

A part of the National Health Service, rhan o'r GIG yng Nghymru and a body that is now defunct

On 1st October 2009, this body was replaced by the Cwm Taf Health Board.

Nid yw'r awdurdod hwn yn bodoli bellach, felly ni allwch wneud cais iddo.