Revenue Scotland

Foo a a non-ministerial department

Revenue Scotland is non-ministerial department of the Scottish Administration and is responsible for collecting and administering the devolved taxes in Scotland. The devolved taxes are: Land and Buildings Transaction Tax and the Scottish Landfill Tax.

Ceisiadiau Rhyddid Gwybodaeth a wnaethpwyd gan ddefnyddio'r wefan hon

Nid oes neb wedi gwneud unrhyw geisiadau Rhyddid Gwybodaeth i Revenue Scotland drwy ddefnyddio'r wefan hon eto.