Registrar General of Births, Deaths and Marriages (Scotland)

Foo a a non-ministerial department

Ceisiadiau Rhyddid Gwybodaeth a wnaethpwyd gan ddefnyddio'r wefan hon

Nid oes neb wedi gwneud unrhyw geisiadau Rhyddid Gwybodaeth i Registrar General of Births, Deaths and Marriages (Scotland) drwy ddefnyddio'r wefan hon eto.