Queen's Park Community Council

A town or parish council a A Neighbourhood Planning Forum, a elwir hefyd yn QPCC

QPCC is the first Community Council in London. We came into existence following the May elections in 2014 after local residents voted for the first London Community/Parish Council to be established.

Ceisiadiau Rhyddid Gwybodaeth a wnaethpwyd gan ddefnyddio'r wefan hon

Nid oes neb wedi gwneud unrhyw geisiadau Rhyddid Gwybodaeth i Queen's Park Community Council drwy ddefnyddio'r wefan hon eto.