Public Health Wales

A part of the National Health Service a rhan o'r GIG yng Nghymru, a elwir hefyd yn Public Health Wales NHS Trust

Public Health Wales provides public health advice and services to the population of Wales. The organisation is sometimes referred to by the acronym 'PHW'.
PHW hosts a number of all-Wales services: Public Health Wales Observatory; Breast Test Wales; Cervical Screening Wales; Bowel Screening Wales; Abdominal Aortic Aneurysm Screening Wales; Newborn Hearing Screening Wales; Newborn Bloodspot Screening Wales; Antenatal Screening Wales; 1000 Lives Improvement Service.

Ceisiadiau Rhyddid Gwybodaeth a wnaethpwyd gan ddefnyddio'r wefan hon

Nid oes neb wedi gwneud unrhyw geisiadau Rhyddid Gwybodaeth i Public Health Wales drwy ddefnyddio'r wefan hon eto.