Port of Felixstowe Police

A policing body a a police force

The Port of Felixstowe Police is a police force associated with the Felixstowe Dock and Railway Company.

The Freedom of Information Act covers only the activities of the port Police, not the whole port.

Ceisiadiau Rhyddid Gwybodaeth a wnaethpwyd gan ddefnyddio'r wefan hon

Nid oes neb wedi gwneud unrhyw geisiadau Rhyddid Gwybodaeth i Port of Felixstowe Police drwy ddefnyddio'r wefan hon eto.