Ordnance Survey Limited

A public corporation

Before 1st April 2015, Ordnance Survey was a government department.

Ceisiadiau Rhyddid Gwybodaeth a wnaethpwyd gan ddefnyddio'r wefan hon

Nid oes neb wedi gwneud unrhyw geisiadau Rhyddid Gwybodaeth i Ordnance Survey Limited drwy ddefnyddio'r wefan hon eto.