Office of the Health Professions Adjudicator

Relating to health / social care a a body that is now defunct, a elwir hefyd yn OHPA

OHPA was abolished on 1st July 2012.

Nid yw'r awdurdod hwn yn bodoli bellach, felly ni allwch wneud cais iddo.