Office of Gas and Electricity Markets

A non-ministerial department a a regulator, a elwir hefyd yn Ofgem

Ceisiadiau Rhyddid Gwybodaeth a wnaethpwyd gan ddefnyddio'r wefan hon

Nid oes neb wedi gwneud unrhyw geisiadau Rhyddid Gwybodaeth i Office of Gas and Electricity Markets drwy ddefnyddio'r wefan hon eto.