Office of Communications

A regulator, a elwir hefyd yn Ofcom

Ofcom is the independent regulator and competition authority for the UK communications industries.

Ceisiadiau Rhyddid Gwybodaeth a wnaethpwyd gan ddefnyddio'r wefan hon

Nid oes neb wedi gwneud unrhyw geisiadau Rhyddid Gwybodaeth i Office of Communications drwy ddefnyddio'r wefan hon eto.